Kom med rundt på den økologiske gård, hvor koen bor og lever. Bliv klogere på, hvordan livet er indenfor og udenfor - og hvordan koen er med til at skabe et mangfoldigt liv rundt omkring gården og på markerne.

Sådan bor de økologiske malkekøer

INDE I STALDEN

Økologiske malkekøer har god plads inde i stalden.

 • Der er plads til, at de kan få deres daglige motion og der er gode sengebåse med strøelse, de kan ligge i.
 • Der er sat automatiske børster op i staldene, der sørger for, at køerne kan blive kløet på ryggen og andre steder på kroppen.
 • Kalvene er i grupper med andre kalve og med plads til, at de kan lege med hinanden.
 • Landmanden er i stalden hver dag for at se, hvordan alle køerne og kalvene har det samt fodre, malke og holde rent.

01 Stald

Økodag

Efter at have været inde i stalden hele vinteren, kommer de økologiske køer ud på græs fra april til november.

 • Køerne elsker at danse ud på markerne i foråret og gumle den friske græs i sig.
 • På græsmarken nyder køerne at finde det gode græs, hvile sig og tygge drøv, som er en vigtig aktivitet for koens fordøjelse.

Desuden er der masser af plads til at være sammen med de andre køer, samt at motionere og finde ud af hvilke køer, der er de stærkeste.

Dansende Køer

UDE PÅ GRÆSNINGSMARKEN

En græsmark er ikke blot en græsmark. I sommerhalvåret opholder en øko-malkeko sig ude på græsmarken de fleste timer af døgnet. Derfor gør bondemanden sig umage med, at der rart at være.

 • Der skal være ly, læ og skygge. En ko har det lidt ligesom os mennesker, hvis det blæser, finder de læ, hvis det regner, finder de ly, og hvis det er bagende varmt finder de skygge ved et læhegn.
 • Gode kokasser skaber liv. Når øko-koen lægger en kokasse, er den en del af kredsløbet, hvor der bor larver, fluer og møgbiller, som bl.a. grævlingen spiser.
 • I jorden under en økologisk mark bor der op til otte gange flere regnorme. Regnorme er gavnlige for jordens frugtbarhed, og er således en vigtig faktor i økosystemet.

Ude på marken

LIV I OG OMKRING MARKERNE

Livet omkring marken er mangfoldigt. Der er fugle og insekter, der flokkes om køerne.

 • Stæren er en del af den danske natur, men er i voldsom tilbagegang, blandt andet fordi den er afhængig af enge og marker, hvor køerne græsser og lægger deres kokasser.
 • Der er i gennemsnit 30% flere vilde plante- og dyrearter på økologisk dyrkede arealer end på ikke-økologisk landbrugsjord.
 • Jo flere år, et landbrug er drevet økologisk, des flere sommerfugle er at finde. Flere blomstrende urter betyder, der er mere pollen og nektar, som bier og andre insekter lever af.

Biodiversitet

FLERE NATUR-TYPER

Økologiske landmand har vekslende beplantninger omkring deres marker fx lavt krat og høje træer samt områder med vand.

 • Undersøgelser har vist, at der er dobbelt så mange plantearter i levende hegn mellem økologiske marker end imellem ikke-økologiske marker.
 • Livet i vandløb og søer bliver skånet, når landmanden ikke bruger pesticider. Derfor trives insekter og vanddyr, som fx salamandere, rigtig godt omkring øko-gårde.
 • Landmanden planter træer, bevarer gamle døde træer og skaber med bunker af sten, gode levesteder for insekter og andre smådyr.
 • Hvis græsmarken bliver græsset i mange år uden at blive pløjet, bliver den til en eng eller et overdrev med mange arter af vilde planter og dyr.

Naturtyper
Luk (Esc)