Den økologiske gård

Kom med rundt på den økologiske gård, hvor koen bor og lever. Bliv klogere på, hvordan livet er indenfor og udenfor - og hvordan koen er med til at skabe et mangfoldigt liv rundt omkring gården og på markerne.

Alle økologiske køer kommer ud på græs i sommerhalvåret. Det gør de traditionen tro på Økodag.

INDE I STALDEN

Økologiske malkekøer har god plads inde i stalden. Der er plads til, at de kan få deres daglige motion, og der er gode sengebåse med strøelse, de kan ligge i.

Der er også sat automatiske børster op i staldene, der sørger for, at køerne kan blive kløet på ryggen og andre steder på kroppen.

Kalvene er i grupper med andre kalve og med plads til, at de kan lege med hinanden.

Landmanden er i stalden flere gange hver dag for at se, hvordan alle køerne og kalvene har det samt fodre, malke og holde rent.

OEKOEDAG 2019 045

UDE PÅ GRÆSMARKEN

En græsmark er ikke blot en græsmark. I sommerhalvåret opholder en øko-malkeko sig ude på græsmarken de fleste timer af døgnet. Derfor gør landmanden sig umage med, at der rart at være.

Der skal være ly, læ og skygge. En ko har det lidt ligesom os mennesker, hvis det blæser, finder de læ, hvis det regner, finder de ly, og hvis det er bagende varmt, finder de skygge.

Gode kokasser skaber liv på marken. Når øko-koen lægger en kokasse, er den en del af kredsløbet, hvor der bor larver, fluer og møgbiller, som bl.a. grævlingen spiser.

I jorden under en økologisk mark bor der op til otte gange flere regnorme. Regnorme er gavnlige for jordens frugtbarhed og er således en vigtig faktor i økosystemet.

Økodag Sortbroget 2

LIV I OG OMKRING MARKERNE

Livet omkring marken er mangfoldigt. Der er fugle og insekter, der flokkes om køerne. Stæren er en del af den danske natur, men er i voldsom tilbagegang, blandt andet fordi den er afhængig af enge og marker, hvor store dyr som køerne græsser og lægger deres kokasser.

Der er i gennemsnit 30% flere vilde plante- og dyrearter på økologisk dyrkede arealer end på ikke-økologisk landbrugsjord.

Kalv
Luk (Esc)